Het noodgeld als kunstproduct en reclamemiddel

Het uitgegeven noodgeld laat zien hoe fraai men het heeft weten te maken; enerzijds om vervalsing te voorkomen en anderzijds om het aantrekkelijk te maken.

Terwijl de ene stad zeer eenvoudige biljetten maakte, riep een andere stad de hulp in van kunstenaars ter verkrijging van mooie biljetten. Op verschillende manieren wist men fraaie biljetten te vervaardigen. Nu eens etaleerde men zijn leed, een andere maal zijn humor.

Dan weer gaf men uiting aan liefde en trouw aan het vaderland, dan weer loofde men de boter en de zuivelproducten, welke de streek voortbracht. Hoop en ontnuchtering, geloof en twijfel, lof en kritiek, dat alles kwam tot uiting op het noodgeld.

Gemaakt naar ontwerpen van kunstenaars, voorzien van dicht en ondicht, van sagen met geestige bijschriften en luimige spreuken gingen deze merkwaardige biljetten van hand tot hand en deden dienst als bemiddeling tussen kopers en verkopers.